Om Again
En ny värld för konsument­företag

Kundförståelse i realtid

Vi hjälper konsumentföretag att utvecklas snabbare. Förstå era kunder på djupet, och ställ frågor direkt till dem - med perfekt urval. Baserat på kortköpsdata och verifierade identiteter, och till en tiondel av kostnaden mot idag.

Tjänsten möjliggörs av vår community, våra medlemmar. Det är människor som delar sin kortköpsdata anonymt med oss. Vårt löfte till dem är att förändra hur konsumentföretag tacklar klimatfrågan. Därför behöver alla företag som vill ha tillgång till Again åta sig att beräkna och redovisa sitt klimatavtryck.

Vi hoppas att ert företag delar vår ambition om att påskynda klimatomställningen, och att det villkoret inte kommer stå i vägen för oss att samarbeta.

Vårt erbjudande
Vi hjälper konsumentföretag utvecklas snabbare

Lojalitet - i realtid

Konsumentens köp hos företaget, i relation till köp hos konkurrerande företag.

Churn - i realtid

Vi vet vilka kunder företaget kommer förlora, flera månader innan det blir verklighet.

Ställ frågor till verifierade kunder

Gör urval med knivskarp selektering, prata direkt med era kunder, eller med konkurrentens kunder, till en tiondel av kostnaden.

Tjänsten
Förstå era kunder

Genom vår webbaserade plattform får ni tillgång till anonymiserad konsumentdata i realtid. Just nu erbjuder vi följande nyckeltal för era kunder:

  • Köpfrekvens
  • Snittköp
  • Förstagångskunder
  • Återkommande förstagångskunder
  • Lojalitet
  • Förlorade kunder

Det går dessutom att segmentera alla nyckeltal på:

  • Ålderskategorier (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79)
  • Kön
  • Tid (upp till 36m bakåt)

I praktiken innebär det att ni kan förstå hur ni presterar på en betydligt högre detaljnivå än idag, och mäta förändring över tid på en mer granulär nivå.

Ställ frågor till dem ni allra helst vill prata med

Med Again ställer du frågor direkt till verifierade kunder – och era konkurrenters kunder. Det enda ni behöver göra är att välja vilka ni vill prata med, baserat på den konsumentdata som finns i plattformen.

Det kan till exempel handla om kunder som är 20-29, som tidigare var lojala, men som inte är det idag. Eller kunder som är mer lojala till era konkurrenter. Eller den kundgrupp vars köpfrekvens minskat betydligt den senaste veckan.

På era villkor

Vi vet att behoven varierar från företag till företag. Därför skräddarsyr vi alltid tjänsten utifrån era behov. Det kan till exempel handla om vilka företag som är era främsta konkurrenter och vilka ni vill mäta lojalitet emot, eller när en kund är att betrakta som förlorad.

Anmäl er nedan så berättar vi mer om vad vi kan göra för just er.

Vår ambition
Alla företag ska redovisa sitt klimatavtryck

Again möjliggörs av vår community, våra medlemmar. Det är människor som delar sin kortköpsdata anonymt med oss. Vårt löfte till dem är att förändra hur konsumentföretag tacklar klimatfrågan. Därför behöver alla företag som vill ha tillgång till Again åta sig att beräkna och redovisa sitt klimatavtryck.

Över tid kommer vi att höja klimatkraven, men vi har bestämt oss för att börja med klimatavtryck eftersom alldeles för få företag har koll på det. Och om man inte vet var man står idag, hur ska man då kunna veta om man har blivit bättre?