Om Again
En mer hållbar värld, snabbare

Again är en plattform som ger er bättre möjlighet att förstå era kunder, och interagera med dem kring förändring för att bli mer hållbara snabbare.

Vi gör det genom att skapa ett nytt digital samtal direkt med kunden, och leverera en ny sorts kundstatistik som bygger på verifierade köp.

Det ger er bättre verktyg för att mäta och stärka förtroende och lojalitet, samtidigt som ni kan bli mer kund- och datadrivna i er affärs- och hållbarhetsutveckling.

Så fungerar det
consume >

Era kunder betygsätter er på hållbarhet, baserat på riktiga köp. Ni får en ny mätpunkt på hur hållbara era kunder upplever er, och utifrån kortköpsdata dessutom en ny sorts kundstatistik. Ni kan till exempel följa köpfrekvens över tid för olika ålderskategorier eller lojalitetsnivåer - med endast sex timmars fördröjning.

Det innebär att ni får ett mer sofistikerat verktyg för att mäta och stärka förtroende och lojalitet bland era kunder, samtidigt som ni kan bli mer datadrivna i det arbetet.

react >

Era kunder delar eller stöttar andras idéer för hur ni kan bli mer hållbara. Det skapar ett nytt digitalt samtal direkt med era verifierade kunder. Ni kan interagera med dem kring deras åsikter, kunskap och förslag, och ta deras bidrag vidare ut i verksamheten. Eller kommunicera kring bolagets planer och framsteg inom hållbarhetsområdet.

Det gör att ni kan bli mer kunddrivna i såväl affärs- som hållbarhetsutveckling, och samtidigt föra en dialog med era kunder kring det som är viktigt för dem. I förlängningen skapar det högre resurseffektivitet i flera delar av verksamheten, till exempel innehållsproduktion, marknadsföring och produktutveckling.

change >

Kärnan i Again handlar om att driva förändring för en mer hållbar värld. Vi är övertygande om att ni som företag har bättre förutsättningar att göra det om ni förstår era kunder på riktigt, och kan interagera med dem i syfte att utveckla verksamheten i en mer hållbar riktning. Vi tror också att värdet av att göra just det blir tydligare om ni som företag ständigt utvärderas på hållbarhet av era kunder.

Gå med
Again Basic

Alla företag börjar gratis i Basic-versionen. Här kan ni påbörja interaktionen med era kunder, och ni får dessutom tillgång till en begränsad del av den kundstatistik som finns i plattformen. Basic ger er också möjlighet att se vad Premium-versionen innebär.

Så kommer du igång

1. Fyll i anmälan

2. Again verifierar ert företag och delar en aktiveringslänk

3. Logga in och möt verifierade kunder

Uppgradera
Again Premium

Again Premium låter er fördjupa interaktionen med era kunder, och förstå dem på en högre detaljnivå med full tillgång till den kundstatistik som finns i verktyget.

För att få tillgång till Premium behöver ni vara aktiva i ert förändringsarbete. För oss handlar det i praktiken om att föra en dialog med era kunder i plattformen och omfamna de bästa idéerna för hur ni kan bli mer hållbara.

Ni ansöker om tillgång till Again Premium direkt i plattformen, eller genom att kontakta oss på hello@again.app.