Om Again
En mer hållbar värld, snabbare

Again är ett förändringsverktyg där dina kunder lägger hållbarhetsbetyg på ditt företag. Kunderna kan också dela med sig av eller stötta andras idéer för hur ni kan bli mer hållbara.

Allt baseras på riktiga köp. Det gör att ni vet att det finns riktiga kunder i andra änden. Ni får också möjlighet att interagera med dem kring utveckling och förändring, och utifrån ny sorts kundstatistik en bättre möjlighet att lära känna dem på riktigt.

consume >

Med verifierade köp som grund utvärderar dina kunder ditt företag baserat på hur hållbart de upplever det. Det ger en realtidsförståelse för hur bolaget presterar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Baserat på kortköp tillhandahåller Again också statistik för verifierade kunder, och genom verktyget kan ni följa köpfrekvens över tid med endast sex timmars fördröjning. På grupperad nivå kan ni även se köpfrekvens för olika ålderskategorier och bland olika typer av kundkategorier, till exempel förstagångskunder eller de mest återkommande kunderna. Det gör att ni kan lära känna era kunder på riktigt.

react >

Kunderna har möjlighet att dela med sig av idéer eller stötta andras för hur ditt företag kan bli mer hållbart. På så vis ger Again er möjlighet att visa hur viktig hållbarhetsfrågan är för ert företag, interagera med era kunder och ta deras tankar och idéer vidare ut i verksamheten. Det är en ovanligt bra möjlighet för att bygga långsiktigt förtroende och därigenom lojalitet.

change >

Kärnan i Again handlar om att driva förändring för en mer hållbar värld snabbare. Vi är övertygande om att ni har bättre möjlighet att göra det om ni ständigt utvärderas på hållbarhet, får en bättre förståelse för er kund och dessutom kan ta del av deras idéer för hur ni kan bli mer hållbara. Det är vårt erbjudande till er. I gengäld vill vi att ni använder verktyget till interaktion och för att driva förändring.

Gå med
Again Basic

Alla företag börjar gratis i Basic-versionen. Den ger tillgång till ungefär tio procent av den totala funktionaliteten och av den data som finns tillgänglig i verktyget. Ni får möjlighet att visa hur viktig hållbarhetsfrågan är för ert företag, och interagera med verifierade kunder kring er utveckling på området. Basic ger dig också möjlighet att se vad Premium-versionen innebär.

Så kommer du igång

1. Fyll i anmälan

2. Again verifierar ert företag och delar en aktiveringslänk

3. Logga in och möt verifierade kunder

Uppgradera
Again Premium

I Premium-versionen finns samtlig funktionalitet och data. För att få tillgång till den behöver ni visa att ni är aktiva och långsiktiga i ert förändringsarbete. För oss handlar det om att finnas tillgängliga för sina kunder, föra en dialog och omfamna de bästa idéerna för hur ni kan bli mer hållbara.

Så här uppgraderar ni till Premium >

Bjud in era kunder att betygsätta er inom hållbarhet genom Again.Det kan till exempel ske genom mailutskick och sociala medier.

Använd verktyget till interaktion och för att driva förändring.Var tillgängliga för era kunder, för en dialog och börja implementera de bästa idéerna för hur ni kan bli mer hållbara.

Ansök om Premium direkt i verktyget.Vi verifierar att steg ett och två är genomfört och godkänner sedan er ansökan.

Skulle ni sluta interagera med era kunder vid någon tidpunkt så kommer vi ta bort er tillgång till Premium. Om ni vill ha tillgång till det igen behöver ni återuppta interaktionen med era kunder och fortsätta driva förändring tillsammans med dem.”