Om Again
En mer hållbar värld, snabbare

Appen Again ger dig som konsument kraft att påskynda klimatomställningen.

Vi gör det genom att översätta dina kortköp till koldioxidutsläpp och omvandla dem till konsumentmakt gentemot företag.

Det förenklar klimatsmarta val i vardagen, och gör det möjligt att med bara några få knapptryck sätta press på företag att bli mer hållbara snabbare.

Så fungerar det
consume >

Synkronisera dina kortköp med Again och betygsätt hur hållbara du upplever företag du handlar av. Eftersom betygen baseras på riktiga köp behöver företagen ta det på allvar.

Många har en bild av hur hållbara företagen de handlar av är. Vi kanske pratar om vissa som är extra bra eller särskilt dåliga med vänner, eller kanske väljer att konsumera mer av företag vi tycker är hållbara och vice versa. Tyvärr brukar effekten oavsett hur vi agerar bli ganska begränsad när vi gör det en och en.

Men vad skulle hända om hundratals, eller rentav tusentals människor började betygsätta hur hållbara de upplever företag de handlar av? Och vad skulle hända om företagen dessutom vet att betygen kommer från verifierade kunder?

Ingen vill vara sämst i klassen, och ganska snabbt skulle hållbarhetsfrågan behöva flyttas ännu högre upp på varje företags agenda.

react >

Har du en idé för hur ett företag kan bli mer hållbart? Eller en fråga om varför de gör på ett visst sätt och inte ett annat, som du vet är bättre?

Dela med dig! Du kan också stötta andras idéer som du tycker är bra, och på så vis öka trycket på företag att ta tag i dem.

När en kund hör av sig till en e-handlare och frågar varför hälften av paketet är luft leder det sällan någonvart. Ännu mer sällan leder det någonvart snabbt.

Men vad skulle hända om 100 kunder ställer sig bakom samma fråga, 1 000 eller rentav 10 000 kunder? Och vad händer när alla dessa kunder dessutom är verifierade, och tillsammans genomfört tusentals köp hos företaget?

Ingen vill göra sig känd för att ignorera sina kunder, och ganska snabbt skulle företag behöva agera på de bästa idéerna och öka förändringstakten.

change >

Tillsammans ger det här människor kraft att påskynda klimatomställningen, medan företag får både tydligare incitament och bättre verktyg för att öka förändringstakten.

Gå med
Bli en del av förändringen

Med Again kan du vara med och påskynda klimatomställningen. Det räcker med att betygsätta hur hållbara du upplever företagen du handlar av för att sätta press på dem i frågan. Om du vill kan du dela med dig av idéer – eller stötta andras, och på så vis sätta press på företag att agera. Att bidra till en mer hållbar värld har sällan varit enklare.

Ju fler vi blir, desto större effekt kan vi få – och desto fortare går det att göra världen mer hållbar.

Så kommer du igång

1. Ladda ner Again app och synkronisera dina kortköp via BankID - dina köp översätts till koldioxidutsläpp och omvandlas till konsumentmakt

2. Betygsätt hur hållbara du upplever företag du har handlat hos. Får du en idé för hur ett företag kan bli mer hållbart? Dela med dig.

3. Tycker du att ett företag blivit mer eller mindre hållbart vid ett senare tillfälle? Uppdatera dina betyg.

Med konsumentmakt från dina köp i ryggen behöver företag ta ditt betyg och dina idéer på allvar.

Datahantering
Så hanterar vi din användardata

För att Again ska kunna översätta dina köp till koldioixutsläpp och omvandla dem till konsumentmakt behöver du dela din kortköpsdata med oss. Det är ett förtroende vi tar på allvar. Därför kan du alltid vara säker på att:

  • Ingen annan kan ta del av din fullständiga kortköpsdata
  • Företag i plattformen kan endast se hur många köp du har gjort hos just dem, och Again visar aldrig någon annan information om dina kortköp än det.
  • Det enda som syns om dig för andra användare i plattformen är ditt förnamn och initialen i ditt efternamn, eller den namnkombination du själv väljer.

Undrar du över något annat? Här hittar du våra fullständiga användarvillkor, och här kan du kontakta oss direkt.

Koldioxid
Så mäter vi

Again uppskattar koldioxidutsläpp för alla köp som synkroniserats i plattformen. Uppskattningarna baseras på SCB:s Miljöräkenskaper.

Vi förbättrar ständigt våra uppskattningar, och vår långsiktiga ambition är att kunna tillhandahålla exakta beräkningar för koldioxidutsläpp för alla transaktioner som finns i plattformen.