Om Again
En mer hållbar värld, snabbare

Again är ett förändringsverktyg där du lägger hållbarhetsbetyg på företag du handlar av, och kan dela med dig av eller stötta andras idéer för hur företagen kan bli mer hållbara.  

Allt baseras på riktiga köp. Det gör att företagen måste lyssna, och att du kan vara med och driva förändring. På så vis vill göra världen lite mer hållbar, lite snabbare.

consume >

Synkronisera dina kortköp med Again och betygsätt hur hållbara du upplever företag du handlar av. Eftersom betygen baseras på riktiga köp behöver företagen ta det på allvar.

Många har en bild av hur hållbara företagen de handlar av är. Vi kanske pratar om vissa som är extra bra eller särskilt dåliga med vänner, eller kanske väljer att konsumera mer av företag vi tycker är hållbara och vice versa. Tyvärr brukar effekten oavsett hur vi agerar bli ganska begränsad när vi gör det en och en.

Men vad skulle hända om hundratals, eller rentav tusentals människor började betygsätta hur hållbara de upplever företag de handlar av? Och vad skulle hända om företagen dessutom vet att betygen kommer från verifierade kunder?

Ingen vill vara sämst i klassen, och ganska snabbt skulle hållbarhetsfrågan behöva flyttas ännu högre upp på varje företags agenda.

react >

Har du en idé för hur ett företag kan bli mer hållbart? Eller en fråga om varför de gör på ett visst sätt och inte ett annat, som du vet är bättre?

Dela med dig! Du kan också stötta andras idéer som du tycker är bra, och på så vis öka trycket på företag att ta tag i dem.

När en kund hör av sig till en e-handlare och frågar varför hälften av paketet är luft leder det sällan någonvart. Ännu mer sällan leder det någonvart snabbt.

Men vad skulle hända om 100 kunder ställer sig bakom samma fråga, 1 000 eller rentav 10 000 kunder? Och vad händer när alla dessa kunder dessutom är verifierade, och tillsammans genomfört tusentals köp hos företaget?

Ingen vill göra sig känd för att ignorera sina kunder, och ganska snabbt skulle företag behöva agera på de bästa idéerna och öka förändringstakten.

change >

Tillsammans ger det här människor kraft att driva förändring, medan företag får både tydligare incitament och bättre verktyg för att öka förändringstakten. På så vis kan vi göra världen mer hållbar, snabbare.

Gå med
Bli en del av förändringen

Genom att synkronisera dina kortköp med Again och betygsätta hur hållbara du upplever företag du handlar av kan du vara med och driva förändring. Dela med dig av idéer – eller stötta andras – om du vill. Att bidra till en mer hållbar värld har sällan varit enklare.

Ju fler vi blir, desto större effekt kan vi få – och desto fortare går det att göra världen lite mer hållbar. Hjälp oss gärna att sprida Again bland dina vänner.

Så kommer du igång

1. Ladda ner Again app, synkronisera dina kortköp via BankID och betygsätt hur hållbara du upplever de företag du har handlat hos.

2. Får du en idé för hur ett företag du har handlat av kan bli mer hållbart? Dela med dig.

3. Tycker du att ett företag blivit mer eller mindre hållbart vid ett senare tillfälle? Uppdatera dina betyg.

Datahantering
Så hanterar vi din användardata

En förutsättning för verklig förändring är att människor delar information om sina kortköp med Again. Det är med den i ryggen som dina betyg och idéer blir relevanta på riktigt för företagen du handlar av.

För att du ska känna dig trygg vill vi att du har full koll på hur vi hanterar din användardata, vad företagen i plattformen kan se och vad de inte kan se.

I samma stund som du synkroniserar dina kortköp med Again anonymiseras du som individ. Det innebär att du tilldelas ett slumpmässigt, 36 tecken långt och kryptografiskt starkt ID, som inte kan kopplas tillbaka till dig som person. Det enda som syns om dig i plattformen är ditt förnamn och initialen i ditt efternamn, eller den namnkombination du själv väljer.

Företag du har handlat hos och väljer att betygsätta eller dela en idé med kan se hur många köp du som användare har gjort hos dem över hur lång tid.

På grupperad nivå, det vill säga för 20 användare eller fler, kan företag också se hur många köp som har gjorts under hur lång tid för olika ålderskategorier och bland olika typer av kundkategorier, till exempel förstagångskunder eller de mest återkommande kunderna. .

Koldioxid
Så mäter vi

Again uppskattar koldioxidutsläpp för alla köp som synkroniserats i plattformen. Uppskattningarna baseras på SCB:s Miljöräkenskaper.

Vi förbättrar ständigt våra uppskattningar, och vår långsiktiga ambition är att kunna tillhandahålla exakta beräkningar för koldioxidutsläpp för alla transaktioner som finns i plattformen.